Menu Sluiten

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. Onder Vind uw fysiotherapeut vindt u fysiotherapeuten die in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn opgenomen.

KNGFIneke Jumelet is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, register Algemeen Practicus.
BIG nummerr CM Jumelet: 19034060904
AGB zorgverlenerscode: 04029350
AGB code praktijk: 4096432

Ervaring en cursussen

Door de jaren heen heb ik veel verschillende cursussen gevolgd. Ik zet de belangrijkste op een rijtje:

1981 Diploma fysiotherapeut, Academie voor Fysiotherapie West-Brabant

2020 Wat zegt de wetenschappelijke vakliteratuur….
2020 Herkent u een spierziekte in de praktijk?
2020 Tinnitis

2018 Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering
2018 AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
2018 Rugklachten. Hoe belangrijk is onze rug eigenlijk
2018 Evaluatie en behandeling van slaap in de praktijk
2018 Zo pas je voetentraining toe in je praktijk

2017 Shiatsu Massage
2017 Ayurvedische Massage
2017 Masterclass: Van Leaky Gut tot Ontsteking
2017 Ethiek binnen de fysiotherapie

2016 Onderzoek en behandeling van clienten met hoofdpijnklachten
2016 Chronische pijn bij artrose
2016 ClaudicatioNet Jaarcongres 2016
2016 Ethiek binnen de fysiotherapie

2015 Verdiepingscursus PAV
2015 IOF jaarprogramma 2015
2015 Ethische dilemma’s in het dagelijks werk: wat kun je ermee?
2014 Motivational Interviewing, Experttraining
2012 Pijn- en stressmanagement
2011 Het brein van de therapeut in relatie tot de patient

2010 Cursus richtlijn Claudicatio Intermittens
2010 Fysiotherapeut in de Beweegkuur
2008 Reumatologische aandoeningen
2008 COPD
2007 Het impingementsyndroom van de schouder
2007 Proprioceptie en neuromusculaire controle (trainen van functionele stabiliteit)
2006 Fibromyalgie en chronische vermoeidheid
2006 CANS

2005 Voorlichting en begeleiding
2005 Lage rugpijn
2005 Ziekte van Parkinson
2004 Voorlichting en begeleiding
2004 Whiplash
2004 Chronisch enkelletsel
2004 Artrose heup en knie
2003 Stabiliteit en coördinatietraining bij rug- en nekklachten
2003 Lichaamsbewustwording en stressmanagement
2002 Basisdag Meerdimensionaal belasting- belastbaarheidsmodel
2002 Workshop peripartum pelvic pain
2002 Verslaglegging
2001 Evidence Based Practice

2000 Communicatie
1999 Methodisch handelen
1999 Pre- en postpartum bekkeninstabiliteit
1998 Hydrotherapie
1997 Fysiotherapie in de sportgezondheidszorg
1996 Pre- en postpartum bekkeninstabiliteit
1994 Functie- en functiestoornissen van de bekkenbodem
1993 Bindweefselmassage

1989 Zwangerschapseducatie
1988 Basis haptonomie
1984- 1987 Cyriax
1983 Neurofysiologie
1983 Algemene- en inspanningsfysiologie
1983 Fysiotherapie in de sportgezondheidszorg

Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.